വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 08, 2010

പാണ്ടന്‍ നായയുടെ പല്ലിന്റെ കാര്യം

         സോഷ്യലിസമെന്ന മാനവിക മൂല്യം മനുഷ്യരാശി ആദ്യമായി അറിയുന്നത് മതങ്ങളില്‍നിന്നാണ്. മതത്തിന്റെ പവിത്രവല്‍ക്കരണത്തിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തില്‍ അത് അനിവാര്യഘടമായി തീരുന്നത്! അല്ലാഹുവിന്റെയും, കൃസ്തുവിന്റെയും, കൃഷ്ണന്റെയും ചിലവില്‍ മനുഷ്യര്‍ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം കാത്തിരുന്നു......തലകീഴായിരുന്ന ആ സ്വപ്നം ശരിയാക്കി പ്രായോഗികമായി മുന്നോട്ട വെച്ചത് മാക്സിസമാണ്! മുന്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍ ഉട്ടോപ്യാ​നായി തന്നെ നിലലനിന്നു. അല്ലെങ്കില്‍, ലോകത്തിലേ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇസ്ലാം കൃസ്തിയ ഹിന്ദു വിശ്വാസികള്‍ പിന്നീട് അവനവന്റെ സ്വര്‍ഗലപ്തിക്കുവേണ്ടിയുള്ള കുറുക്കുവഴി അന്വഷകരായിതീരുകയാണ് ചെയ്തത്! വര്‍ത്തമാനം, അവര്‍ക്ക് അധികാരത്തിന്റെ സ്വര്‍ഗീയത വാക്താനവും ചെയ്തു! അതുകൊണ്ടാണ് നെബിയുടെയും, കൃസ്തുവിന്റെയും, രാമന്റെയും പേരില്‍ കഴുത്തും കൈപത്തികളും അറ്റുവീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു! സമത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ച മതങ്ങള്‍ ഇന്നെവരെ ഒരു ചൂഷകന്റെയും അധികാരം നഷ്ടപെടുത്തിയിട്ടില്ല!
          ഇതിന്റെ ബോധ്യം വിശ്വാസിയേക്കാള്‍ വിശ്വാസത്തെ ഉപജീവിച്ചുകഴിയുന്ന മതത്തില്‍ പറ്റിപിടിച്ച ഇത്തികണികളായി കഴിയുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിനാണ്! അതുകൊണ്ടാണ് സമത്വത്തിന്റെ പ്രായോഗികശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ച മാക്സിസം മതത്തിനെതിരാണെന്ന പച്ചകള്ളം നിരന്ധരം ആവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്! വിശ്വസികളെയടക്കമുള്ള അധ്വാനിക്കുന്ന വര്‍ഗത്തെ വിമോചനത്തിന്റെ പടയണിയില്‍നിന്നും അടര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടയലേഖനങ്ങള്‍ അവധരിപ്പിക്കുന്നു! ലോകത്തു ചൂഷ്ണം കൂടുന്നു എന്നതോടൊപ്പം താല്‍ക്കാലിക അത്താണിയായ വിശ്വസത്തെ ആശ്രയിക്കലും കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ രാഷ്ട്രിയ രൂപങ്ങളിലേക്ക് പണ്ടേപോലേ എത്തിചേരുന്നില്ലെന്ന യാഥാര്‍ത്യം ഞെട്ടലോടെയാണ് പൗരോഹിത്യം അറിയിന്നതു! അതുകൊണ്ടാണ് പശ്ചിമബംഗാളില്‍ പരീക്ഷിച്ചത് ഇവിടെ കിനാലുരിലും പയറ്റിയത്! പക്ഷേ പാണ്ടന്‍ നായയുടെ പല്ലിന്റെ കാര്യംപോലെയായി അത്!