ശനിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 02, 2012

മനോരമ പായകടലാസില്‍ ചമ്രമ്പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരോട്

സഖാവ് ഗരിയമ്മ ഒരിക്കല്‍ പറയുകയുണ്ടായി. “പോലീസിന്റെ ലാത്തിക്ക് ബീജോല്പതന ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഒരുപാട് തവണെ ഗര്‍ഭിണിയായേന്നെ എന്നു.” ശംശയമേതുമില്ലാതേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദരവും - ഒട്ടും ഇല്ലാതേ തന്നെ ചോദിക്കട്ടേ, ആ പോലീസ് ഇന്നു ഒരു തലത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ പരിഹാസിച്ച അധികാര രാഷ്ട്രിയത്തിന്റെ ലാഭത്തിനു സഹായകരമാവുന്ന രീതിയില്‍ ഞങ്ങളുടെ ഏതാനും പ്രവര്‍ത്തകരേ പിടിച്ചു അകത്താക്കിയതിന്റെ മാത്രം ബലത്തില്‍ സി പി ഐ (എം)-ന്റെ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് നിങ്ങളുടെ ഭര്‍ത്താവിനെ കൊന്നതെന്നു യാതൊരു ചടിപ്പും, ചളിപ്പുമില്ലാതേ മനോരമന്യൂസിന്റെ കേമറ വെളിച്ചത്തിന്റെ പളപളപ്പില്‍, പറയാന്‍ കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്?

വൈധവ്യത്തെ രാഷ്ട്രിയ പെയ്കൂത്തിനുവേണ്ടി, മനോരമ പായകടലാസില്‍ ചമ്രംടിഞ്ഞിരിന്നു, അവരുടെ കാമറവെളിച്ചത്തിന്റെ പളപളപ്പില്‍ കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചു, കൊന്നു എന്നും പറയാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയുമെങ്കില്‍, വലതു പക്ഷം ഊട്ടി വളര്‍ത്തിയ മാനുഷിക ചപ്പടിച്ചിതരങ്ങള്‍ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് അത് നിഷേധിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്.

വലതു പൊതു ബോധത്തിന്റെ ചിലവില്‍, അവരുടെ തന്നെ രാഷ്ട്രിയ ഗൂഡാലോജനയില്‍ നടന്ന അധി ഭീഭത്സമായൊരു കൊലപതകമുന്നിര്‍ത്തി ഈ സമൂഹത്തില്‍ പോരാട്ടങ്ങളാല്‍ തെളിയിച്ച സി പി ഐ (എം)- എന്ന തീ പന്തത്തെ തല്ലികെടുത്താന്‍ ആര്‍ എസ് എസ്, എന്‍ ഡ് എഫ്, ലീഗ്, കോണ്‍ഗ്രസ്, ആര്‍ എം പി, ഏകോപനം, ജനകിയ വികസനമുന്നണ്ണി, മാവോയിസ്റ്റ്, ചുവന്ന പട്ടു കോണോം ചുറ്റിയ മറ്റു പേരറിയാത്ത യതാര്‍ഥ “കമ്യുണിസ്റ്റുകള്‍”...... ജമാത്തി, സുന്നി, പിന്നെയും അതിന്റെ രൂപസാമ്യമുള്ള മുറ്റു ഭാവങ്ങള്‍... നായര്‍, ഈഴവര്‍, കത്തോലിക രൂപങ്ങള്‍... ഞെണ്ട്, ഞൌഞ്ഞി,തേള്, തേരട്ട, പാമ്പ്, പെരുച്ചാഴി, ചുണ്ടലി, ഞാഞ്ഞൂള്‍, മണ്ണട്ട, കോട്ടുറുമ, കൂഴിയാ‍ന...... പിന്നെയും പേരറിയാത്ത ഒരു പാട് മാമ-കളൊക്കെ സംഘം ചേര്‍ന്നു ആക്രമിക്കുമ്പോള്‍, അവരൊക്കെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ പറയുന്നതിനു ഏകസ്വരമാവുമ്പോള്‍. അതില്‍ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ചേരുമ്പോള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രതിരോധിക്കണ്ടത്, ഏതൊരു പ്രവര്‍ത്തകന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഭര്‍ത്താവിനെ ഞങ്ങളാണ് കൊന്നതെന്നു ഒരു തെളിവിന്റെയും അടിസ്താനമില്ലാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പറയാന്‍ കഴിയുന്നുവെങ്കില്‍, അതിന്റെ താല്പര്യവും രാഷ്ട്രിയവും തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടും, സത്യായിട്ടും ആ രക്തത്തില്‍ എന്റെ പാര്‍ട്ടിക്കു പങ്കിലെന്നു ഉറച്ചു വിശ്വാസിക്കുന്നതുകൊണ്ടും പറയട്ടേ?

മാന്യ മഹതി, നിങ്ങളേക്കാള്‍ ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു..... ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയേ. കാരണം അവരുടെ പ്രിയനേക്കാള്‍ വലുതല്ലായിരുന്നു അധികാര രാഷ്ട്രിയ നാടകവേദിയില്‍ ഒരുക്കുന്ന സ്വര്‍ഗങ്ങളൊന്നും.

കാരണം കൊന്നത് ആരെന്നും, എന്തിനാണെന്നും വളറേ വെക്തമായിട്ടും ആ കൊലപാതകികള്‍ക്ക് മാപ്പുകൊടുത്ത മനസ്സിനെ ആധരിക്കുന്നു... ഇവിടെ, തെളിയാത്ത, ചെയ്യാത്തവരെ കല്ലെറിയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇത്തിരിപോന്ന മനസ്സിനേക്കാള്‍..... ഞാന്‍ അവരേ ബഹുമാനിക്കുന്നു.

നിങ്ങള്‍ക്ക് കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു വെവസ്താപിത ചട്ടകൂടില്‍ കൊലപാതകികള്‍ സത്യത്തില്‍ ആരെന്നു  തെളിയുന്നതു വരെയേങ്കിലും. അത് തെളിയിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഒറക്കെ ആവശ്യപെടാമായിരുന്നു....

അതിനുപകരം കേട്ടറിഞ്ഞതിനെ പറഞ്ഞു ഉറപ്പികരുതായിരുന്നു.....

അറപ്പു തോനുന്നു, കേവല രാഷ്ട്രിയ നക്കാപ്പിച്ചക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സഖാവിന്റെ മൃതദേഹം വലതുപക്ഷ അധികാര രാഷ്ട്രിയത്തിനു കൂട്ടികൊടുത്ത തെറ്റിനു പ്രേരിപ്പിച്ച മനസ്ഥിതിയെ ഓര്‍ത്ത്!!!