ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 19, 2011

വി എസ് ഇല്ലെന്നു

വി എസ് ഇല്ലെന്നു കഥയുണ്ടാക്കി, നാറിയവനെ പേറുന്നവന്റെ നാണം കെട്ട  ആഹ്ലാദ പ്രകടനം 

നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ മനോരമ വീണ്ടും വീണ്ടു സി.പി.ഐ.എമ്മിനും
ഇടതുമുന്നണിക്കും എതിരായി  യു.ഡി.എഫിനെ അധികാരത്തിലേറ്റാനായുള്ള
ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായ് കൂട്ടുകക്ഷികളുമായി ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന വിഭവ
സമ്പുഷ്ടമായതെന്നു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന "മനപ്പായസം" ഉണ്ടാക്കല്‍.