ഞായറാഴ്‌ച, മേയ് 22, 2011

അണുനിലയം = അണുബോമ്പ്

അണുനിലയം = അണുബോമ്പ്
എന്നാല്‍ , ഈ വസ്തുത മറച്ചുവെച്ച് , ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നുണ പറയുന്നു
MathrubhoomiIScLies.JPG
--