ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 27, 2011


മന്‍മോഹന്റെ ഭരണത്തില്‍ സാധാരണക്കാരന്‍ ജീവിക്കാന്‍ ആകാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് 
INTUC അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ്റ്  ഡോക്ടര്‍ സഞ്ജീവറെഡ്ഢിയും  
DelhiMarch.JPG
--