ചൊവ്വാഴ്ച, ഡിസംബർ 07, 2010

വീഴ്ചകള്‍ തിരുത്തി എല്‍ഡിഎഫ് ശക്തിപ്പെടുത്തും പിണറായി

Poly Varghese ഇതില്‍ കൂടുതക്ല്‍ വീഴ്ച ഇനി വരാനില്ല ഇത് എന്നെ ചീഞ്ഞി പോയി സഖാകളെ രാഷ്ട്രീയം കോര്പരെടുകള്‍ക്ക് തീര്‍ എഴുതിയ പിണറായി തന്നെ ആണ് ഇന്നി ഒന്ന്നും ചെയ്യാനില്ല മൊത്തത്തില്‍ കുഴിച്ചു മോള്ടുക അല്ലെങ്കില്‍ ഇത് ക്രിമിനല്‍ സഖമായി മാറും അല്ലെങ്കില്‍ മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നു
_______________________________________________________________

        നിലവിലുള്ള ശീലങ്ങനുശൃതമായി കാര്യങ്ങളേ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതില്‍ വലതുപക്ഷം വിജയം കണുന്നു എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ നാം കണ്ടത്. തൊറ്റത് തെറ്റുകള്‍കൊണ്ടാണ് എന്നുപറുയുന്നതിന്റെ മുറുവായന, ജയിച്ചത് ശരിയായ നിലപാടിന്റെതാണ് എന്നു വരുന്നു. ...

        അത് സമ്മതിക്കാന്‍ സാമാന്യ ബോധംപോലും തീര്‍ച്ചയായിട്ടും നാണിക്കുമെങ്കിലും. ഉയര്‍ന്നു ചിന്തിക്കുന്നവരെപോലും " എന്നെ ചീഞ്ഞി പോയി സഖാകളെ രാഷ്ട്രീയം കോര്പരെടുകള്‍ക്ക് തീര്‍ എഴുതിയ പിണറായി തന്നെ ആണ്" എന്നു തോല്‍വിയുടെ ലളിത ഫോര്‍മൂല നമ്മെകൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നു എന്നത് വലതു പക്ഷതിനുള്ള ചാര പണിയുടെ ഭാഗമാണെന്നു എന്നു പറയുന്നത് പുത്തന്‍ അധിനിവേശ ആക്രമണങ്ങളെ ചുരുക്കികാണുന്നതാവും.

       സച്ചിന്റെ ഫോമിനനുസരിച്ചു ടീമിന്റെ ജയപരാജയങ്ങളെപോലേ, പിണറായി എന്ന കൂനികൂടിയ ധാര്‍ഷ്ട്യയത്തില്‍ "ഇന്നി ഒന്ന്നും ചെയ്യാനില്ല മൊത്തത്തില്‍ കുഴിച്ചു മൂടുക അല്ലെങ്കില്‍ ഇത് ക്രിമിനല്‍ സഘമായി മാറും അല്ലെങ്കില്‍ മാറികൊണ്ടിരിക്കുന്നു" എന്നു ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചു പറയുന്നത്, തൊഴിലാളിവര്‍ഗ ബോധത്തിലേക്ക് നവലിബറല്‍ കടന്നുകയറ്റം സാധ്യമാക്കിയതിന്റെ ഫലമാണ്....

      അതെ, വര്‍ഗ ശത്രുവിന്റെ ആശയ പ്രചാരകര്‍ നമ്മളില്‍ ചിലര്‍ത്തന്നെ നാം തന്നെയാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിലെ പോരായ്മയെ ആണ് "ഉണ്ടായ വീഴ്ചകള്‍ പരിഹരിച്ച് എല്‍ഡിഎഫ് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുമെന്ന് സിപിഐഎം സംസ്ഥാനസെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയന്‍" പറഞ്ഞതിനെ വായിക്കണ്ടത്......!!!