ഞായറാഴ്‌ച, മാർച്ച് 18, 2012

ഇ എം എസ്

ആദ്യം കമ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തില്‍ വന്നത് ഒറ്റക്കായിരുന്നു. അതീലുടെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സാമാന്യ ബോധത്തിനു തീര്‍ത്തും അന്യമായ, കേരളം പോരാടിയിരുന്ന ഒരു വിപ്ലവ മാറ്റം സാക്ഷാല്‍ കരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത്. കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭൂതത്തെകുറിച്ചു ഇവിടുത്തെ ആഡ്യത്വത്തിനു അപകടകരമായ അനുഭവ പൊള്ളിച്ചയിലൂടെയാണ് ബോധ്യമായത്.

അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കന്‍ കോണോത്തില്‍ എല്ലാ ജാതി മത ഞണ്ട് ഞൌഞ്ഞി തേരട്ട തേളുകളെയും കൂട്ടികെട്ടി കൂട്ടുമുന്നണിയുണ്ടാക്കി അതിനെ അട്ടിമറിച്ചത്. ലോകത്തിലാദ്യമായി ബൂര്‍ഷ ജനാധ...ിപത്യ അവകാശത്തിലൂടെ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിനെ, ബൂര്‍ഷ്വാ നാടുവാഴിത്വ ഭരണ്ണകൂടത്തിനു അപകടമായ അതിന്റെ ഊര്‍ജ പ്രസരണം ലോകമാകേയും, ഇന്ത്യ ഒട്ടാകയും അശരണരുടെ ആവശമായപ്പോള്‍, അന്നത്തെ അതിന്റെ ഏവും വലിയ വിരുദ്ധ ശക്തികളെ ആകമാനം കൂട്ടിയോജിപിച്ച വിമോജന സമരമെന്ന വജ്രായുധം ഉരുതിരിഞ്ഞത് ഇന്ത്യന്‍ ഫ്യൂഡല്‍ മാഡമ്പികളുടെ മന്തബുദ്ധിയില്‍ നിന്നു ഉണ്ടായതല്ല. അതു തീര്‍ത്തും അമേരിക്കന്‍ സാമ്രാജ്യത്വം, അന്നു പീക്കിരിയായിരുന്ന അന്തോണി പിള്ളാരെ കൂലികൊടുത്തു ചെയ്യിച്ചുതു തന്നെയാണ്.

പക്ഷെ അന്നു തുടക്കം കുറിച്ച വിപ്ലവകരമായ സാമുഹ്യ പരിഷ്കാരങ്ങളില്‍ നിന്നു കേരളത്തെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടടിക്കാന്‍, കേരളത്തിനു പുറത്തും, അകത്തും ഇന്നും ശക്തമായ മുതലാളിത്വ നാടുവാത്വ മൂരാച്ചി ആഡ്യത്വത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള പിന്തിരിപ്പിന്‍ സ്വാധിനവും പെരുവെള്ളം പോലെ കുത്തിയൊഴിക്കിയിട്ടും, ഈ മണ്ണില്‍ ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ ഇന്നും ഒരു പരിതിക്കപ്പുറം പിഴുതുകളയാന്‍ കഴിയാത്തതു, അത് കേരളത്തെ തൊട്ടറിഞ്ഞു അതിന്റെ സമര ദാര്‍ശനിക മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ലളിതമായിത്തന്നെ വിമോചന പ്രത്യാശാത്രത്തെ അത് അതിന്റെ പൂര്‍ണരൂപത്തില്‍ തന്നെ പഠിച്ചു, ഏതോരു കൂലിപണിക്കാരനും അവന്‍ ആര്‍ജിച്ച പരിതസ്ഥിയില്‍ന്നിന്നുള്ള അറിവില്‍ മനസ്സിലാവുന്ന രിതിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഏലകുളം ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരിപാടെന്ന തൊഴിലാളിവര്‍ഗ തത്തുപുത്രന്‍ ധീര്‍കകാലം കേരള രാഷ്ട്രിയ, കലാ, സാംസ്കാരിക, ദാര്‍ശനിക രംഘങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ദ്ധിയും അധ്യാപകനുമായി ഒരേസമയം ജനമനസ്സുകളില്‍ നിറഞ്ഞു നിന്നു പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വൈരുദ്യാത്മക ഭൌതിക വാദ ഗുണകൊണ്ടു പരുവപെട്ടു നേതൃത്വം നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

മേല്‍ പറഞ്ഞ കൂട്ടുമുന്നണികള്‍ പിന്നെയും പഴയതിലും കൂടുതല്‍ കുരുട്ടുബുദ്ധിയോടെ ശക്തമായി ആക്രമിച്ചെങ്കിലും, ആക്രമണത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചു ഇ എം എസിന്റെയും, പിന്നീട് വന്ന നായനാര്‍, വി എസ് ഇടതുപക്ഷ ഗവര്‍മെന്റുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാല്‍ കേരളത്തില്‍ ജനകിയ പിന്തുണ കൂടുക തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതു. അത് രൂപപെടുത്തുന്നത് ബൂര്‍ഷ ഭൂപ്രഭു ഭരണ്ണകൂടം ഒഴിച്ചുട്ടു തരുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ കൃത്യമായി ഇടപെട്ടും, ജനകിയ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ സമര പ്രക്ഷോപങ്ങളില്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയുമാണ്. അതിനൊക്കെ ഇന്നും കരുത്തു നല്‍കുന്നതു,

                                              


സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ പുതു ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതും ഇ എം എസ് പകര്‍ന്ന നല്‍കിയ അറിവിന്റെ ഊര്‍ജത്തില്‍ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ കേവല ജയപരാജയ വിലയിരുത്തല്‍ മാത്രമുള്ളതല്ല, അത് തീക്ഷണമായ രാഷ്ട്രിയ സംവാദങ്ങളാല്‍ ബോധമണ്ഡലങ്ങളില്‍ അഗ്നിപടര്‍ത്താന്‍ കൂടിയുള്ളതാണെന്നത് ഇന്നും പാര്‍ട്ടി പിന്തുടരുന്നതു. അതിനെ കെടുത്താന്‍ സംവാദത്തെ ഭയപെടുന്ന അധിനിവേശ നാവുകളാണ്, കാലാകലങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പുവേളകളില്‍ വെക്തിവാദ വായത്തരികളും, ഇക്കിളി പെടുത്തുന്ന അരാഷ്ട്രിയ നുണ പേമാരിയാലും ശ്രമിക്കുന്നതു.

ഇ എം എസിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കുന്ന ഓരോ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകനും മുഖ്യ കടമയെന്നോണം ഏറ്റെടുക്കണ്ട ദൌത്യം അവന്റെ സ്വന്തം നാവായ ദേശാഭിമാനിയുടെ പ്രചരണം പരമാവതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. എല്ലാ അര്‍ഥത്തിലും മലീമസമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പൊതു ബോധത്തെ അതിന്റെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക്, കടും ചൂഷ്ണത്തിന്റെ പുതുപുത്തന്‍ സാമ്രാജ്യത്വ അധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധത്തിനു, എല്ലാത്തതിനും ഉപരി ഇന്നേവരെ ആര്‍ജിച്ച മുന്നോട്ട് കുതിപ്പിനുള്ള ശേഷിയേ തളര്‍ത്തി പിന്നോട്ടു വലിക്കുന്ന ‘മ’ കുതന്ത്രത്തിനെതിരെ ഉള്ള അധിജീവനം കൂടിയാണത്.

കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ജനസ്വാധീനമുള്ള സി പി ഐ (എം)-ന്റെ മുഖ പത്രം അതിനനുസരണമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍, ഇന്നു കേരത്തില്‍ ഉള്ള എല്ലാതുറയിലുമുള്ള മലിനീകരണ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയും. സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രിയ പൊതുബോധങ്ങളില്‍ അത്രക്കും സ്വാധിനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ‘മ’ മലീനികരണം തന്നെയാണ് ഇന്നു ഭയപെടുത്തക്ക രീതിയില്‍ കേരളീയ സാമൂഹിക മൂല്യ ചോഷ്ണത്തിനു മുഖ്യ കാരണ്ണം. അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധവും, ആക്രണവും ഒരുപോലെ സാധ്യമാകുക ദേശാഭിമാനി പത്രം ശക്തിപെടുത്താന്‍ “വായിക്കുക, വരിക്കാരാവുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക” എന്ന സമര മുദ്രാവാക്യം സാക്ഷാല്‍ കരിക്കുക എന്നതാണു. അതിനുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഇ എം എസ് സ്മരണ!!!