ചൊവ്വാഴ്ച, ഫെബ്രുവരി 22, 2011

Info Park = 1 Smart City

ഇന്‍ഫോ പാര്‍ക്ക്‌ വിട്ടു കൊടുക്കാതെ സ്മാര്‍ട്ട്‌ സിറ്റി കരാര്‍ ഒപ്പിട്ട എല്‍ ഡി എഫ് സര്‍കാരിന്റെ 
നേട്ടം ഇതാ: കൊച്ചിക്ക് സ്മാര്‍ട്ട്‌ 2 സിറ്റികള്‍  ..!!!!
ഭരിക്കുന്നവര്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ആയാല്‍....
SmartestCity.JPG